Misja Fundacji Rozwoju KUL


Dnia 24.02.2005 roku Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego przyznał Fundacji Rozwoju KUL Status Organizacji Pożytku Publicznego.

Status OPP stwarza udogodnienia dla Darczyńców, których dotacje na rzecz Fundacji w całości przekazywane są na wspieranie działań Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Autor: Piotr Kononowicz
Ostatnia aktualizacja: 02.04.2012, godz. 19:12 - Piotr Kononowicz