Lublin, 29.01.2018r.

 

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Fundacji Rozwoju KUL za lata obrotowe 2017 i 2018. Szczegóły dotyczące składanych ofert znajdą Państwo w Uchwala_Komisji_Rewizyjnej_z_25.01.2018_ws._bieglego_rewidenta. Oferty należy składać do 28.02.2018r. do godz. 15:00. Informujemy, że aktualny Statut Fundacji Rozwoju KUL dostępny jest na stronie internetowej www.fundacjarozwoju.kul.pl

 

Dla podmiotów zainteresowanych złożeniem oferty prześlemy (na prośbę) odpis KRS oraz sprawozdanie finansowe za 2016r.

 


Lublin, dnia  03.07.2017 r.

 

Fundacja Rozwoju KUL w ramach projektu „Employment Bridge to the future” (nr projektu: WND-POWER.04.03.00-00-W265/16-01) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, poszukuje Wykonawcy, który będzie świadczyć usługę ekspercką polegającą na:

 

1. Opracowaniu EMPLOYMENT BRIDGE MANUAL Podręcznika zawierającego całościowy model wdrożeniowy Społecznego Ośrodka Readaptacyjnego w oparciu o FRANCZYZĘ SPOŁECZNĄ w części:

 1. Podręcznik wdrożeniowy dla franczyzobiorców w zakresie procedury wdrożenia Społecznego Ośrodka Readaptacyjnego,
 2. Podręcznik realizacji franczyzy w oparciu o fundusz postpenitencjarny,
 3. Przewodnik dla Ośrodka jako organizacji samouczącej się i instytucji odpowiedzialnej społecznie,
 4. Podręcznik pomocy prawnej i mediacyjnej,
 5. Podręcznik proceduralny dla funkcjonowania Hostelu intermentoringowego
  i wsparcia bytowego (mieszkania readaptacyjne),
 6. Podręcznik promocji i kampanii społecznej,
 7. Wirtualny Dynamiczny Katalog Dobrych Praktyk.

 

Zapytanie ofertowe Formularz oferty

 

  


 

Lublin, dnia  17.07.2017 r.

Informacja o wynikach zapytania ofertowego dotyczącego usługi eksperckiej:

Wyniki

 


Lublin, dnia  17.07.2017 r.

 

Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju KUL w ramach projektu „Employment Bridge to the future” (nr projektu: WND POWER.04.03.00-00-W265/16-01) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, poszukuje Wykonawców, którzy będą świadczyć usługi eksperckie w zakresie opracowania:

 

2.

 Modułu wspierającego do EMPLOYMENT BRIDGE MANUAL: Podręcznik instytucjonalnego kapitału społecznego, w zakresie części A i B.
zapytanie_ofertowe_eksperci_2 formularz_oferty_eksperci_2

3.

Modułu wspierającego do EMPLOYMENT BRIDGE MANUAL: Podręcznik instytucjonalnego kapitału społecznego, w zakresie części C i D.

zapytanie_ofertowe_eksperci_3 formularz_oferty_eksperci_3

4.

Modułu wspierającego do EMPLOYMENT BRIDGE MANUAL: Podręcznik instytucjonalnego kapitału społecznego, w zakresie części E.

zapytanie_ofertowe_eksperci_4

formularz_oferty_eksperci_4

5.

Modułu wspierającego do EMPLOYMENT BRIDGE MANUAL: PRO EMPLOYMENT PROFESSIONAL INTERMENTORING
zapytanie_ofertowe_eksperci_5 formularz_oferty_eksperci_5

6.

Modułu wspierającego do EMPLOYMENT BRIDGE MANUAL: PRO EMPLOYMENT: DIAGNOSIS- SUPPORT-EVALUATION 

zapytanie_ofertowe_eksperci_6

formularz_oferty_eksperci_6

7.

Modułu wspierającego do EMPLOYMENT BRIDGE MANUAL: PRO EMPLOYMENT MARKET BUSINESS 

zapytanie_ofertowe_eksperci_7 formularz_oferty_eksperci_7

8.

Interaktywnych form rozwiązań czterech modułów wspierających Model EMPLOYMENT BRIDGE MANUAL 
zapytanie_ofertowe_eksperci_8 formularz_oferty_eksperci_8

9.

Efektów testowania EMPLOYMENT BRIDGE MODEL 

zapytanie_ofertowe_eksperci_9

formularz_oferty_eksperci_9

10.

Korekty rozwiązania do EMPLOYMENT BRIDGE MANUAL oraz czterech modułów wspierających 
zapytanie_ofertowe_eksperci_10 formularz_oferty_eksperci_10

11.

Rekomendacji dla instytucji użytkownika w zakresie wdrażania i rozwoju Społecznego Ośrodka Readaptacji 

zapytanie_ofertowe_eksperci_11 formularz_oferty_eksperci_11

 

 


Lublin, dnia  17.07.2017 r.

 

 

Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju KUL w ramach projektu „Employment Bridge to the future” (nr projektu: WND POWER.04.03.00-00-W265/16-01) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, poszukuje Wykonawców, którzy będą świadczyć usługi doradcze:

 

 

zapytanie_ofertowe_doradztwo_1 formularz_oferty_doradztwo_1
zapytanie_ofertowe_doradztwo_2 formularz_oferty_doradztwo_2

 

 


Lublin, dnia  17.07.2017 r.

 

 

Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju KUL w ramach projektu „Employment Bridge to the future” (nr projektu: WND POWER.04.03.00-00-W265/16-01) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, poszukuje Wykonawcy, który będzie świadczyć usługę szkoleniową: Collegium Pedagogikum.

 

 

zapytanie_ofertowe_collegium_1 formularz_oferty_collegium

 

 


Lublin, dn. 19.07.2017 r.

Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju KUL zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty dotyczącej modernizacji korytarzy Poradni Zdrowia KUL w budynku Collegium Jana Pawła II w Lublinie.

Przygotowana oferta musi zawierać wszystkie elementy wystroju wnętrza zgodnie z załączoną dokumentacją.  Termin realizacji: 08-30 września 2017r. Oferty prosimy składać do biura Fundacji Rozwoju KUL (Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, budynek Collegium Jana Pawła II, pokój 234) do 30 lipca 2017r. włącznie. 

Zakres przewidywanych robót:

 • Oczyszczenie istniejących ścian z zabrudzeń i naprawa ubytków i pęknięć.
 • Wykonanie nowych punktów elektrycznych (sprawdzenie stanu istniejącego na budowie, wizja lokalna)
 • Wymiana stolarki drzwi wejściowych
 • Wymiana wykładziny pcv według zapotrzebowania (wizja lokalna)
 • Demontaż drzwi w przejściowych (6 szt.)
 • Wymiana hydrantu
 • Wykonanie zabudów z płyty gipsowo-kartonowej
 • Tapetowanie
 • Malowanie
 • Wykonanie zabudów z płyty meblowej
 • Montaż oświetlenia
 • Montaż tablicy z fototapetą
 • Montaż mebli

 

W sprawie kontaktu prosimy dzwonić pod nr telefonu Fundacji Rozwoju KUL (81) 445-32-35.

 

Pliki do pobrania:

Rzuty

Opis techniczny

Przekroje

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2018, godz. 11:29 - Agnieszka Trepka