Lublin, 05.04.2019 r.

 

PRACA W FUNDACJI ROZWOJU KUL

 

Fundacja Rozwoju KUL to prężnie rozwijająca się organizacja pożytku publicznego. Celem Fundacji jest materialne wspieranie rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Obecnie poszukujemy pracownika, który zatrudniony będzie na stanowisku:

 

Kierownik księgarni uniwersyteckiej

Miejsce pracy: Lublin

 

Opis stanowiska:

 • Kierowanie bieżącą pracą księgarni, w tym m.in. tworzenie oraz składanie zamówień do dostawców, opieka nad księgarnia internetową  - rozliczanie sprzedaży, kontrola sprzedaży oraz utrzymywanie odpowiedniego poziomu zapasu, realizacja zamówień klientów, koordynowanie procesu sprzedaży oraz analiza sprzedaży;
 • Rozliczenia z wydawcami, zakup i zwroty towarów;
 • Opieka nad księgarnią internetową - rozliczanie sprzedaży;
 • Rozwijanie nowych rynków zbytu;
 • Nadzór nad wydaniem publikacji naukowych (sporadycznie);
 • Profesjonalne udzielanie informacji o sprzedawanych produktach;
 • Obsługa kasy fiskalnej i programów komputerowych;
 • Dbałość o urządzenia techniczne;
 • Inne prace związane z funkcjonowaniem księgarni;

 

Od kandydata oczekujemy:

 • Doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku przez min. 1 rok;
 • Dobrej znajomości rynku książki polskiej oraz zagranicznej;
 • Nastawienia na realizację powierzonych zadań oraz maksymalizację sprzedaży;
 • Umiejętności obsługi komputera, w tym podstawowej znajomości pakietu MS Office;
 • Mile widziane doświadczenie w sprzedaży;
 • Łatwości nawiązywania kontaktów z Klientami, otwartości, wysokiej komunikatywności i kultury osobistej;
 • Odpowiedzialności, samodzielności, kreatywności;
 • Umiejętności pracy w zespole;
 • Zaangażowania i odpowiedzialności za powierzone zadania;
 • Mile widziana bardzo dobra znajomość języka angielskiego;

 

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Przyjazne środowisko pracy;
 • Możliwość dołączenia do programu ubezpieczeń grupowych;
 • Pomoc ze strony współpracowników.

 

CV wraz z klauzulą informacyjną prosimy przesyłać na adres: fundacjarozwoju@kul.pl lub dostarczyć do naszego biura: Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, pokój C-231 w terminie do 26.04.2019 r.

 

Prosimy o umieszczenie w CV następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

klauzula_informacyjna_dla_kandydatow


Lublin, dnia  03.07.2017 r.

 

Fundacja Rozwoju KUL w ramach projektu „Employment Bridge to the future” (nr projektu: WND-POWER.04.03.00-00-W265/16-01) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, poszukuje Wykonawcy, który będzie świadczyć usługę ekspercką polegającą na:

 

1. Opracowaniu EMPLOYMENT BRIDGE MANUAL Podręcznika zawierającego całościowy model wdrożeniowy Społecznego Ośrodka Readaptacyjnego w oparciu o FRANCZYZĘ SPOŁECZNĄ w części:

 1. Podręcznik wdrożeniowy dla franczyzobiorców w zakresie procedury wdrożenia Społecznego Ośrodka Readaptacyjnego,
 2. Podręcznik realizacji franczyzy w oparciu o fundusz postpenitencjarny,
 3. Przewodnik dla Ośrodka jako organizacji samouczącej się i instytucji odpowiedzialnej społecznie,
 4. Podręcznik pomocy prawnej i mediacyjnej,
 5. Podręcznik proceduralny dla funkcjonowania Hostelu intermentoringowego
  i wsparcia bytowego (mieszkania readaptacyjne),
 6. Podręcznik promocji i kampanii społecznej,
 7. Wirtualny Dynamiczny Katalog Dobrych Praktyk.

 

Zapytanie ofertowe Formularz oferty

 

  


 

Lublin, dnia  17.07.2017 r.

Informacja o wynikach zapytania ofertowego dotyczącego usługi eksperckiej 1:

Wyniki

 


Lublin, dnia  17.07.2017 r.

 

Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju KUL w ramach projektu „Employment Bridge to the future” (nr projektu: WND POWER.04.03.00-00-W265/16-01) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, poszukuje Wykonawców, którzy będą świadczyć usługi eksperckie w zakresie opracowania:

 

2.

 Modułu wspierającego do EMPLOYMENT BRIDGE MANUAL: Podręcznik instytucjonalnego kapitału społecznego, w zakresie części A i B.
zapytanie_ofertowe_eksperci_2 formularz_oferty_eksperci_2

3.

Modułu wspierającego do EMPLOYMENT BRIDGE MANUAL: Podręcznik instytucjonalnego kapitału społecznego, w zakresie części C i D.

zapytanie_ofertowe_eksperci_3 formularz_oferty_eksperci_3

4.

Modułu wspierającego do EMPLOYMENT BRIDGE MANUAL: Podręcznik instytucjonalnego kapitału społecznego, w zakresie części E.

zapytanie_ofertowe_eksperci_4

formularz_oferty_eksperci_4

5.

Modułu wspierającego do EMPLOYMENT BRIDGE MANUAL: PRO EMPLOYMENT PROFESSIONAL INTERMENTORING
zapytanie_ofertowe_eksperci_5 formularz_oferty_eksperci_5

6.

Modułu wspierającego do EMPLOYMENT BRIDGE MANUAL: PRO EMPLOYMENT: DIAGNOSIS- SUPPORT-EVALUATION 

zapytanie_ofertowe_eksperci_6

formularz_oferty_eksperci_6

7.

Modułu wspierającego do EMPLOYMENT BRIDGE MANUAL: PRO EMPLOYMENT MARKET BUSINESS 

zapytanie_ofertowe_eksperci_7 formularz_oferty_eksperci_7

8.

Interaktywnych form rozwiązań czterech modułów wspierających Model EMPLOYMENT BRIDGE MANUAL 
zapytanie_ofertowe_eksperci_8 formularz_oferty_eksperci_8

9.

Efektów testowania EMPLOYMENT BRIDGE MODEL 

zapytanie_ofertowe_eksperci_9

formularz_oferty_eksperci_9

10.

Korekty rozwiązania do EMPLOYMENT BRIDGE MANUAL oraz czterech modułów wspierających 
zapytanie_ofertowe_eksperci_10 formularz_oferty_eksperci_10

11.

Rekomendacji dla instytucji użytkownika w zakresie wdrażania i rozwoju Społecznego Ośrodka Readaptacji 

zapytanie_ofertowe_eksperci_11 formularz_oferty_eksperci_11

 


Lublin, 28.07.2017r.

 

Informacja o wynikach zapytania ofertowego dotyczącego usług eksperckich w projekcie ,,Employment Bridge to the future".

wyniki_eksperci_2-8


Lublin, dnia  17.07.2017 r.

 

 

Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju KUL w ramach projektu „Employment Bridge to the future” (nr projektu: WND POWER.04.03.00-00-W265/16-01) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, poszukuje Wykonawców, którzy będą świadczyć usługi konsultacyjne i doradcze:

 

 

zapytanie_ofertowe_konsultacje_eksperckie_1 formularz_oferty_konsultacje_eksperckie_1
zapytanie_ofertowe_doradztwo_2 formularz_oferty_doradztwo_2

 


Lublin, 28.07.2017 r.

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z dn. 17.07.2017r. którego przedmiotem jest zrealizowanie usług eksperckich przy testowaniu rozwiązania: EMPLOYMENT BRIDGE MODEL w projekcie pt.: ,,Employment bridge to the future", współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 4.3 współpraca ponadnarodowa wybrano ofertę firmy PsychoSfera - diagnoza, poradnictwo, szkolenia.

W przedmiotowym zapytaniu ofertowym do dnia 27 lipca 2017r. do godz. 12:00 ofertę złożył jeden wykonawca: PsychoSfera - diagnoza, poradnictwo, szkolenia.

Oferta złożona przez powyższego wykonawcę jest zgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym. Przedstawione wraz z ofertą dokumenty spełniają wymagania Zamawiającego.


Lublin, 28.07.2017 r.

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z dn. 17.07.2017r. którego przedmiotem jest zrealizowanie usługi doradczej w zakresie Asocjacyjnego merytorycznego doradztwa wdrożeniowego na terenie Polski w projekcie: ,,Employment Bridge to the future", współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 4.3 współpraca ponadnarodowa wybrano ofertę firmy PsychoSfera - diagnoza, poradnictwo, szkolenia.


Lublin, dnia  17.07.2017 r.

 

 

Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju KUL w ramach projektu „Employment Bridge to the future” (nr projektu: WND POWER.04.03.00-00-W265/16-01) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, poszukuje Wykonawcy, który będzie świadczyć usługę szkoleniową: Collegium Pedagogikum.

 

 

zapytanie_ofertowe_collegium_1 formularz_oferty_collegium

 


Lublin, 28.07.2017

Informacja o wynikach na usługę szkoleniową: Collegium Pedagogikum:

wyniki-collegium_pedagogikum


Lublin, dn. 19.07.2017 r.

Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju KUL zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty dotyczącej modernizacji korytarzy Poradni Zdrowia KUL w budynku Collegium Jana Pawła II w Lublinie.

Przygotowana oferta musi zawierać wszystkie elementy wystroju wnętrza zgodnie z załączoną dokumentacją.  Termin realizacji: 08-30 września 2017r. Oferty prosimy składać do biura Fundacji Rozwoju KUL (Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, budynek Collegium Jana Pawła II, pokój 234) do 30 lipca 2017r. włącznie. 

Zakres przewidywanych robót:

 • Oczyszczenie istniejących ścian z zabrudzeń i naprawa ubytków i pęknięć.
 • Wykonanie nowych punktów elektrycznych (sprawdzenie stanu istniejącego na budowie, wizja lokalna)
 • Wymiana stolarki drzwi wejściowych
 • Wymiana wykładziny pcv według zapotrzebowania (wizja lokalna)
 • Demontaż drzwi w przejściowych (6 szt.)
 • Wymiana hydrantu
 • Wykonanie zabudów z płyty gipsowo-kartonowej
 • Tapetowanie
 • Malowanie
 • Wykonanie zabudów z płyty meblowej
 • Montaż oświetlenia
 • Montaż tablicy z fototapetą
 • Montaż mebli

 

W sprawie kontaktu prosimy dzwonić pod nr telefonu Fundacji Rozwoju KUL (81) 445-32-35.

 

Pliki do pobrania:

Rzuty

Opis techniczny

Przekroje

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 16.04.2019, godz. 10:17 - Agnieszka Trepka