Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju KUL zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty dotyczącej zakupu sprzętu: laptop (2 sztuki), tablet (2 sztuki), smartfon (2 sztuki).

Przygotowana oferta musi zawierać cenę netto i brutto (jednostkową i za dwie sztuki) oraz spełniać minimalne parametry techniczne określone przez Zamawiającego.  Termin realizacji dostawy do 13.03.2019 r. Oferty prosimy przesyłać na adres mailowy: fundacjarozwoju@kul.pl  do 07.03.2019 r. do godz. 12:00.

 

Specyfikacja sprzętu:

1) LAPTOP

 • 15,6" i3-6006U/ 4GB/ 240SSD/ W10 FHD

2) TABLET

 • 7.0 T285 8GB LTE

3) Smartfon

 • 2017 J730F Dual SIM LTE 

Lublin, dnia  03.07.2017 r.

 

Fundacja Rozwoju KUL w ramach projektu „Employment Bridge to the future” (nr projektu: WND-POWER.04.03.00-00-W265/16-01) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, poszukuje Wykonawcy, który będzie świadczyć usługę ekspercką polegającą na:

 

1. Opracowaniu EMPLOYMENT BRIDGE MANUAL Podręcznika zawierającego całościowy model wdrożeniowy Społecznego Ośrodka Readaptacyjnego w oparciu o FRANCZYZĘ SPOŁECZNĄ w części:

 1. Podręcznik wdrożeniowy dla franczyzobiorców w zakresie procedury wdrożenia Społecznego Ośrodka Readaptacyjnego,
 2. Podręcznik realizacji franczyzy w oparciu o fundusz postpenitencjarny,
 3. Przewodnik dla Ośrodka jako organizacji samouczącej się i instytucji odpowiedzialnej społecznie,
 4. Podręcznik pomocy prawnej i mediacyjnej,
 5. Podręcznik proceduralny dla funkcjonowania Hostelu intermentoringowego
  i wsparcia bytowego (mieszkania readaptacyjne),
 6. Podręcznik promocji i kampanii społecznej,
 7. Wirtualny Dynamiczny Katalog Dobrych Praktyk.

 

Zapytanie ofertowe Formularz oferty

 

  


 

Lublin, dnia  17.07.2017 r.

Informacja o wynikach zapytania ofertowego dotyczącego usługi eksperckiej 1:

Wyniki

 


Lublin, dnia  17.07.2017 r.

 

Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju KUL w ramach projektu „Employment Bridge to the future” (nr projektu: WND POWER.04.03.00-00-W265/16-01) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, poszukuje Wykonawców, którzy będą świadczyć usługi eksperckie w zakresie opracowania:

 

2.

 Modułu wspierającego do EMPLOYMENT BRIDGE MANUAL: Podręcznik instytucjonalnego kapitału społecznego, w zakresie części A i B.
zapytanie_ofertowe_eksperci_2 formularz_oferty_eksperci_2

3.

Modułu wspierającego do EMPLOYMENT BRIDGE MANUAL: Podręcznik instytucjonalnego kapitału społecznego, w zakresie części C i D.

zapytanie_ofertowe_eksperci_3 formularz_oferty_eksperci_3

4.

Modułu wspierającego do EMPLOYMENT BRIDGE MANUAL: Podręcznik instytucjonalnego kapitału społecznego, w zakresie części E.

zapytanie_ofertowe_eksperci_4

formularz_oferty_eksperci_4

5.

Modułu wspierającego do EMPLOYMENT BRIDGE MANUAL: PRO EMPLOYMENT PROFESSIONAL INTERMENTORING
zapytanie_ofertowe_eksperci_5 formularz_oferty_eksperci_5

6.

Modułu wspierającego do EMPLOYMENT BRIDGE MANUAL: PRO EMPLOYMENT: DIAGNOSIS- SUPPORT-EVALUATION 

zapytanie_ofertowe_eksperci_6

formularz_oferty_eksperci_6

7.

Modułu wspierającego do EMPLOYMENT BRIDGE MANUAL: PRO EMPLOYMENT MARKET BUSINESS 

zapytanie_ofertowe_eksperci_7 formularz_oferty_eksperci_7

8.

Interaktywnych form rozwiązań czterech modułów wspierających Model EMPLOYMENT BRIDGE MANUAL 
zapytanie_ofertowe_eksperci_8 formularz_oferty_eksperci_8

9.

Efektów testowania EMPLOYMENT BRIDGE MODEL 

zapytanie_ofertowe_eksperci_9

formularz_oferty_eksperci_9

10.

Korekty rozwiązania do EMPLOYMENT BRIDGE MANUAL oraz czterech modułów wspierających 
zapytanie_ofertowe_eksperci_10 formularz_oferty_eksperci_10

11.

Rekomendacji dla instytucji użytkownika w zakresie wdrażania i rozwoju Społecznego Ośrodka Readaptacji 

zapytanie_ofertowe_eksperci_11 formularz_oferty_eksperci_11

 


Lublin, 28.07.2017r.

 

Informacja o wynikach zapytania ofertowego dotyczącego usług eksperckich w projekcie ,,Employment Bridge to the future".

wyniki_eksperci_2-8


Lublin, dnia  17.07.2017 r.

 

 

Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju KUL w ramach projektu „Employment Bridge to the future” (nr projektu: WND POWER.04.03.00-00-W265/16-01) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, poszukuje Wykonawców, którzy będą świadczyć usługi konsultacyjne i doradcze:

 

 

zapytanie_ofertowe_konsultacje_eksperckie_1 formularz_oferty_konsultacje_eksperckie_1
zapytanie_ofertowe_doradztwo_2 formularz_oferty_doradztwo_2

 


Lublin, 28.07.2017 r.

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z dn. 17.07.2017r. którego przedmiotem jest zrealizowanie usług eksperckich przy testowaniu rozwiązania: EMPLOYMENT BRIDGE MODEL w projekcie pt.: ,,Employment bridge to the future", współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 4.3 współpraca ponadnarodowa wybrano ofertę firmy PsychoSfera - diagnoza, poradnictwo, szkolenia.

W przedmiotowym zapytaniu ofertowym do dnia 27 lipca 2017r. do godz. 12:00 ofertę złożył jeden wykonawca: PsychoSfera - diagnoza, poradnictwo, szkolenia.

Oferta złożona przez powyższego wykonawcę jest zgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym. Przedstawione wraz z ofertą dokumenty spełniają wymagania Zamawiającego.


Lublin, 28.07.2017 r.

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z dn. 17.07.2017r. którego przedmiotem jest zrealizowanie usługi doradczej w zakresie Asocjacyjnego merytorycznego doradztwa wdrożeniowego na terenie Polski w projekcie: ,,Employment Bridge to the future", współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 4.3 współpraca ponadnarodowa wybrano ofertę firmy PsychoSfera - diagnoza, poradnictwo, szkolenia.


Lublin, dnia  17.07.2017 r.

 

 

Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju KUL w ramach projektu „Employment Bridge to the future” (nr projektu: WND POWER.04.03.00-00-W265/16-01) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, poszukuje Wykonawcy, który będzie świadczyć usługę szkoleniową: Collegium Pedagogikum.

 

 

zapytanie_ofertowe_collegium_1 formularz_oferty_collegium

 


Lublin, 28.07.2017

Informacja o wynikach na usługę szkoleniową: Collegium Pedagogikum:

wyniki-collegium_pedagogikum


Lublin, dn. 19.07.2017 r.

Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju KUL zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty dotyczącej modernizacji korytarzy Poradni Zdrowia KUL w budynku Collegium Jana Pawła II w Lublinie.

Przygotowana oferta musi zawierać wszystkie elementy wystroju wnętrza zgodnie z załączoną dokumentacją.  Termin realizacji: 08-30 września 2017r. Oferty prosimy składać do biura Fundacji Rozwoju KUL (Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, budynek Collegium Jana Pawła II, pokój 234) do 30 lipca 2017r. włącznie. 

Zakres przewidywanych robót:

 • Oczyszczenie istniejących ścian z zabrudzeń i naprawa ubytków i pęknięć.
 • Wykonanie nowych punktów elektrycznych (sprawdzenie stanu istniejącego na budowie, wizja lokalna)
 • Wymiana stolarki drzwi wejściowych
 • Wymiana wykładziny pcv według zapotrzebowania (wizja lokalna)
 • Demontaż drzwi w przejściowych (6 szt.)
 • Wymiana hydrantu
 • Wykonanie zabudów z płyty gipsowo-kartonowej
 • Tapetowanie
 • Malowanie
 • Wykonanie zabudów z płyty meblowej
 • Montaż oświetlenia
 • Montaż tablicy z fototapetą
 • Montaż mebli

 

W sprawie kontaktu prosimy dzwonić pod nr telefonu Fundacji Rozwoju KUL (81) 445-32-35.

 

Pliki do pobrania:

Rzuty

Opis techniczny

Przekroje

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 27.02.2019, godz. 11:20 - Agnieszka Trepka