Cele Fundacji

Cele Fundacji:

  • materialne wspieranie rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz jego przedsięwzięć w zakresie badań naukowych, kształcenia i wychowania młodzieży,
  • upowszechnianie wiedzy o roli, naukowym dorobku i znaczeniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II dla kultury chrześcijańskiej w Polsce i na świecie,
  • wspieranie wszelkich inicjatyw uznanych przez środowisko naukowe i zespoły badawcze KUL za znaczące dla rozwoju kulturalnego i gospodarczego kraju.

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  • prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
  • promowanie dokonań twórczych i naukowych oraz inspirowanie prac naukowo–badawczych,
  • współpracę ze środowiskami nauki, kultury i oświaty oraz instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi krajowymi i zagranicznymi,
  • współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego i administracji rządowej.

 

Nr konta Fundacji: 03 1050 1953 1000 0090 3079 8087

 

Cały dochód Fundacja Rozwoju KUL przeznacza na wsparcie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona