Fundacja Rozwoju KUL

 

Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Adres:

Al. Racławickie 14
20–950 Lublin

Collegium Jana Pawła II, piętro 2

 

NIP: 712-010-35-68

REGON: 001405785

KRS: 0000085223

nr konta: 03 1050 1953 1000 0090 3079 8087 ING Bank Śląski S. A.

Profil na Facebooku: www.facebook.com/FRKUL/ 

 

Sekretariat pokój C-234 81 445 32 35 sekretariat@fundacjakul.pl 
Zarząd pokój C-234 81 445 32 35 zarzad@fundacjakul.pl 
Księgowość i Kadry pokój C-231 81 445 32 34 ksiegowosc@fundacjakul.pl 
No Logo Barek Gmach Główny, poziom -1 81 445 40 98 nologo@fundacjakul.pl 
Księgarnia Collegium Jana Pawła II, parter 81 445 32 80 ksiegarnia@fundacjakul.pl 

 Inspektor ochrony danych osobowych:

mgr Agnieszka Trepka

tel. 81 445-32-35

mail: iod@fundacjakul.pl 


KLAUZULA INFORMACYJNA

 

1)  Administratorem danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. 81 445 32 35, e-mail: sekretariat@fundacjakul.pl), reprezentowana przez Zarząd.

2)  W Fundacji Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (tel. 81 445 32 35, e-mail: iod@fundacjakul.pl).

3)  Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na kierowaną do nas korespondencję.

4) Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.

5) Dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom usług IT działających dla Administratora oraz podmiotom i instytucjom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

6)  Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

7)  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

* żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

* wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8) Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do tego, żeby odpowiedzieć na Pani/Pana korespondencję.

9) W procesie przetwarzania Państwa danych osobowych nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i nie profilujemy.

 

Fundacja Rozwoju KUL

Autor: Piotr Kononowicz
Ostatnia aktualizacja: 25.02.2020, godz. 09:33 - Agnieszka Trepka