Fundacja Rozwoju KUL

 

Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Adres:

Al. Racławickie 14
20–950 Lublin

Collegium Jana Pawła II, piętro 2

 

NIP: 712-010-35-68

REGON: 001405785

KRS: 0000085223

nr konta: 03 1050 1953 1000 0090 3079 8087 ING Bank Śląski S. A.

 

e-mail: fundacjarozwoju@kul.pl

 

Sekretariat:  pokój C-234,  tel. 81 445 32 35

Księgowość: pokój C-231,  tel. 81 445 32 34

 

Facebook: https://www.facebook.com/FRKUL/Inspektor ochrony danych osobowych:

mgr Agnieszka Trepka

tel. 81 445-32-35

mail: fundacjarozwoju@kul.pl


KLAUZULA INFORMACYJNA

 

  • Administratorem danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. 81 445 32 35, e-mail: fundacjarozwoju@kul.pl), reprezentowana przez Zarząd.
  • W Fundacji Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (tel. 81 445 32 35, e-mail: fundacjarozwoju@kul.pl).
  • Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na kierowaną do nas korespondencję.
  • Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.
  • Dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom usług IT, działających dla Administratora oraz podmiotom i instytucjom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  • Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  • Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  1. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do tego, żeby odpowiedzieć na Pani/Pana korespondencję.

 

Fundacja Rozwoju KUL

Autor: Piotr Kononowicz
Ostatnia aktualizacja: 04.02.2019, godz. 11:56 - Agnieszka Trepka