Renowacja historycznej figury Matki Bożej

Celem zbiórki jest przeniesienie figury Matki Bożej z wewnętrznego dziedzińca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na teren otwarty w pobliżu Kościoła Akademickiego KUL wraz z renowacją rzeźby oraz wykonaniem nowego postumentu.

Figura Matki Bożej znajduje się na małym dziedzińcu budynku Gmachu Głównego KUL w Lublinie przy Al. Racławickich 14. Obiekt, choć nie jest objęty ochroną konserwatorską, bez wątpienia posiada wysoką wartość historyczną i naukową. Jego fundatorem był ówczesny rektor KUL o. Jacek Woroniecki OP, a czas powstania figury określa się na lata 20-te XX w.

Wartość artystyczna figury przejawia się w zachowanej integralności kompozycyjnej i stylowej oraz autentyczności. Figura w okresie przedwojennym stanowiła miejsce spotkań studentów i absolwentów.

Obecnie rzeźba znajduje się w miejscu całkowicie niedostępnym dla osób z zewnątrz. Miejsce jest zacienione i wilgotne, co niekorzystnie wpływa na stan figury, a cokół uległ degradacji i należy go wymienić na nowy.

Mając na uwadze pierwotny zamysł usytuowania obiektu w miejscu otwartym i ogólnie dostępnym, chcemy przenieść go w pobliże Kościoła Akademickiego KUL.  

Renowacja figury polegać będzie na usunięciu nawarstwień i nieoryginalnych przemalowań, uzupełnieniu ubytków oraz zabezpieczeniu przed warunkami atmosferycznymi (hydrofobizacja). Po renowacji rzeźba zostanie postawiona na nowym postumencie wykonanym na wzór obecnego.

Dziś chcemy odrestaurować rzeźbę, a następnie umieścić ją w sąsiedztwie Kościoła Akademickiego, by Maryja ponownie stała się świadkiem życia naszej wspólnoty akademickiej i byśmy mogli zawierzać Jej nasze sprawy.

    Zachęcamy Przyjaciół, Pracowników oraz Absolwentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II do wsparcia naszej inicjatywy za pośrednictwem portalu zrzutka.pl (https://zrzutka.pl/7m6urt) lub poprzez wpłatę na konto bankowe Fundacji Rozwoju KUL nr 03 1050 1953 1000 0090 3079 8087 ING Bank (w tytule przelewu prosimy wpisać "renowacja figury Matki Bożej").

 

Dziękujemy za Państwa wsparcie

 


Szanowni Państwo,

Przypominamy, że istnieje możliwość przekazania darowizn celowych na wydarzenia współorganizowane przez Fundację Rozwoju KUL. W tym celu wystarczy jedynie wybrać interesujące Państwa wydarzenie z zakładki Formy działalności i  przekazać środki na konto bankowe Fundacji Rozwoju KUL

nr 03 1050 1953 1000 0090 3079 8087 ING Bank.

 

W tytule przelewu prosimy opisać, które wydarzenie chcą Państwo wspomóc (np. Konkurs Bliżej pszczół, Konkurs Logiczny, Konkurs Oratorski, Zespół Pieśni i Tańca KUL).

 

Darowiznę można przeznaczyć również na działalność statutową Fundacji Rozwoju KUL. Wówczas w tytule przelewu należy podać jedynie: Fundacja Rozwoju KUL.

 

 

Serdecznie dziękujemy za Państwa wsparcie

 


Drodzy Przyjaciele naszej Fundacji

i Przyjaciele Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Zachęcamy Państwa do wsparcia działań Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II poprzez zadysponowanie na rzecz Fundacji Rozwoju KUL (KRS 0000085223) jednego procenta swojego podatku dochodowego, wynikającego z zeznania podatkowego.

 

Fundacja Rozwoju KUL współorganizuje wiele wartościowych i ciekawych przedsięwzięć. Istnieje możliwość  przekazania  jednego procenta na cel ogólny lub szczegółowy, np.: 

 

 • Konkurs „Bliżej pszczół”,
 • Konkurs Logiczny,
 • Konkurs Oratorski,
 • Konkurs im. Czesława Zgorzelskiego,
 • Zespół Pieśni i Tańca KUL,
 • Galeria Sztuki Sceny Plastycznej KUL,
 • Teatr ITP,
 • Muzeum KUL,
 • Biblioteka Uniwersytecka KUL,
 • Legia Akademicka,
 • Chór Akademicki KUL,
 • lub wydarzenia  bieżące, tj. konferencje i zjazdy.

 

Przypominamy, że na formularzach PIT-37 i PIT-38 Krajowa Administracja Skarbowa wypełni zeznanie za podatnika. KAS przygotuje zeznanie podatkowe, które będzie do wglądu na Portalu Podatkowym. Jeśli  pomiędzy 15 lutego a 30 kwietnia 2021 roku podatnik nie zweryfikuje zeznania, zostanie ono zaakceptowane i złożone bez zmian. Warto sprawdzić zeznanie w Portalu Podatkowym (https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/), by upewnić się, że w rozliczeniu jest wskazany prawidłowy cel szczegółowy 1% podatku. Podatnik będzie mógł wpisać ten cel samodzielnie.

 

Dziękujemy za okazaną życzliwość

 

Piotr Taracha, Prezes Zarządu

Renata Horbaczewska, Wiceprezes Zarządu

Witold Wojciechowski, Członek Zarządu

 

 

Autor: Dawid Florczak
Ostatnia aktualizacja: 15.06.2021, godz. 10:38 - Agnieszka Trepka