• 29.03.2019 IV ogólnopolska konferencja ,,Pszczoła w mieście" organizowana wraz z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II i Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli 
  • 30-31.05.2019 ,,Przekraczanie granic. Rosyjska, ukraińska i białoruska przestrzeń literacka, kulturowa i językowa z perspektywy XXI wieku" organizowana  wraz z Instytutem Filologii Słowiańskiej KUL
  • 09-13.09.2019 XI Zjazd Filozoficzny
  • Konferencja o życiu-,,Czy rodzina kocha życie?’’ (20.03.2019)
Autor: Agnieszka Trepka
Ostatnia aktualizacja: 11.02.2020, godz. 14:23 - Agnieszka Trepka