W trakcie realizacji:

 

1) Projekt ,,Employment Bridge to the future", realizowany w latach 2017-2019 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.3. Współpraca ponadnarodowa, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

2) Projekt ,,Miasto Kultury - Lublin ekumeniczny w stulecie odzyskania niepodległości" realizowany w terminie 27.02-31.12.2018r. w ramach zadania publicznego, współfinansowanego przez Gminę Lublin.

http://ekumenizmlublin.pl/

 

3) Projekt ,,Miasto Kultury - KUL równolatkiem Niepodległej - retro warsztaty dla młodzieży", realizowany w terminie 16.08-31.10.2018r. w ramach zadania publicznego współfinansowanego przez Gminę Lublin.

projekt_zrealizowany_dzieki_wsparciu_ml_wolnosc_cmyk

4) Projekt Miasto Kultury - Wydanie ,,Słownika biograficznego lubelskich Żydów", realizowany w terminie 21.08-31.12.2018r. w ramach zadania publicznego współfinansowanego przez Gminę Lublin.

projekt_zrealizowany_dzieki_wsparciu_ml_wolnosc_cmyk


Zrealizowane:

 

1) Organizacja imprez skierowanych do turystów i mieszkańców Lublina w ramach SEZONU LUBLIN 2018 w terminie 27.04-06.05.2018r.

http://www.sezon.lublin.eu/sezon-lublin/

 

Lublin Miasto Inspiracji

2) Projekt ,,Miasto Kultury - Gra planszowa UNIWERSYTET NIEPODLEGŁY" realizowany w terminie 08.03-30.06.2018r. w ramach zadania publicznego, współfinansowanego przez Gminę Lublin.

 

3) Projekt ,,W POSZUKIWANIU SIEBIE - Arteterapia jako narzędzie wsparcia w rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną", realizowany w okresie 01.09.2017r. - 28.02.2018r. wraz z KUL, Stowarzyszeniem Pracownia Twórczych Działań, Miastem Bełżyce, Zespołem Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach. Współfinansowany dzięki dotacji Fundacji PZU w ramach konkursu ,,Młodzi niepełnosprawni - sprawni z Fundacją PZU".

 

4) Projekt ,,BIBLIA AUDIO superprodukcja - Cyfrowy Pomnik Kultury Polskiej", realizowany w okresie 15.10.2017r.-30.04.2018r. wraz z KUL, OSORNO, Miastem Lublin. Współfinansowany dzięki dotacji pozakonkursowej Fundacji PZU.

 

5) Projekt ,,Digitalizacja zbiorów kartograficznych Instytutu im. Gen. Sikorskiego w Londynie" realizowany w okresie 03.07-30.11.2017r. w ramach zadania publicznego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami współfinansowanego z Kancelarii Senatu Biura Polonijnego.

Kancelaria Senatu

6) Projekt ,,Promocja zachowań prozdrowotnych w wiejskim środowisku szkolnym. Wsparcie pedagogów, rodziców i uczniów" realizowany w okresie 25-26.06.2017r. wraz z Katedrą Zdrowia Publicznego KUL i Katedrą Integracji Społecznej Osób Niepełnosprawnych KUL. Współfinansowany grantem konkursowym ,,Wspieramy Rozwój" firmy CEDROB S.A.

 

7) Zadanie publiczne pod nazwą ,,Miasto Kultury 2015-2017: Karol Wojtyła Memorial Lectures". Jednym z gości Uniwersytetu w roku 2015 był prof. John Crosby.

2014-15-professor-john-crosby,17489.html

 

8) "Więzi społeczne zamiast więzień"

http://www.psychoprofilaktyka.pl/

 

9) "Wsparcie rodzin w rozłące migracyjnej"

http://www.eurosieroty.com.pl/

10) Projekt Innowacyjny „Model kompleksowego systemu współpracy z przedsiębiorcami dla wsparcia wchodzenia na rynek pracy młodych więźniów w województwie lubelskim”

http://www.modelwspolpracy.lublin.pl/

 

11) Projekt Innowacyjny „Komplet innowacyjnych narzędzi optymalizujących współpracę podmiotów z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania wchodzenia na rynek pracy więźniom opuszczającym zakłady karne”
http://www.narzedziawspolpracy.lublin.pl/

 

 

Autor: Piotr Kononowicz
Ostatnia aktualizacja: 30.08.2018, godz. 09:09 - Agnieszka Trepka