W trakcie realizacji:

 

1) Projekt ,,Employment Bridge to the future", realizowany w latach 2017-2019 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.3. Współpraca ponadnarodowa, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

2) Projekt ,,Digitalizacja zbiorów kartograficznych Instytutu im. Gen. Sikorskiego w Londynie" realizowany w okresie 3.07-30.11.2017r. w ramach  zadania publicznego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami współfinansowanego z Kancelarii Senatu Biura Polonijnego.

 

3) Projekt ,,Promocja zachowań prozdrowotnych w wiejskim środowisku szkolnym. Wsparcie pedagogów, rodziców i uczniów", realizowany w okresie 25-26.06.2017r. wraz z Katedrą Zdrowia Publicznego KUL i  Katedrą Integracji Społecznej Osób Niepełnosprawnych KUL. Współfinansowany grantem konkursowym ,,Wspieramy Rozwój" firmy CEDROB S.A.

 

4) Projekt ,,W POSZUKIWANIU SIEBIE - Arteterapia jako narzędzie wsparcia w rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną", realizowany w okresie 01.09.2017r. - 28.02.2018r. wraz z KUL, Stowarzyszeniem Pracownia Twórczych Działań, Miastem Bełżyce, Zespołem Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach. Współfinansowany dzięki dotacji Fundacji PZU w ramach konkursu ,,Młodzi niepełnosprawni - sprawni z Fundacją PZU".

 

5) Projekt ,,BIBLIA AUDIO superprodukcja - Cyfrowy Pomnik Kultury Polskiej", realizowany w okresie 15.10.2017r.-30.04.2018r. wraz z KUL, OSORNO, Miastem Lublin. Współfinansowany dzięki dotacji pozakonkursowej Fundacji PZU.

 


 

Zrealizowane:

 

1) Zadanie publiczne pod nazwą ,,Miasto Kultury 2015-2017: Karol Wojtyła Memorial Lectures". Jednym z gości Uniwersytetu w roku 2015 był prof. John Crosby.

2014-15-professor-john-crosby,17489.html

 

1) "Więzi społeczne zamiast więzień"

http://www.psychoprofilaktyka.pl/

 

2) "Wsparcie rodzin w rozłące migracyjnej"

http://www.eurosieroty.com.pl/

3) Projekt Innowacyjny „Model kompleksowego systemu współpracy z przedsiębiorcami dla wsparcia wchodzenia na rynek pracy młodych więźniów w województwie lubelskim”

http://www.modelwspolpracy.lublin.pl/

 

4) Projekt Innowacyjny „Komplet innowacyjnych narzędzi optymalizujących współpracę podmiotów z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania wchodzenia na rynek pracy więźniom opuszczającym zakłady karne”
http://www.narzedziawspolpracy.lublin.pl/

 

 

Autor: Piotr Kononowicz
Ostatnia aktualizacja: 14.11.2017, godz. 14:30 - Agnieszka Trepka