Kontakt

 

Fundacja Rozwoju KUL

 

Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Adres:

Al. Racławickie 14
20–950 Lublin

 

NIP: 712-010-35-68

REGON: 001405785

KRS: 0000085223

nr konta: 03 1050 1953 1000 0090 3079 8087 ING Bank Śląski S. A.

BDO: 000041260

 

Facebook Fundacja Rozwoju KUL: FRKUL

Facebook Poradnia Zdrowia KUL: PoradniaZdrowiaKUL

Facebook Księgarnia: KULksiegarnia

Facebook barek NO LOGO: BarekNoLogo

 

 

Zapraszamy do kontaktu:

  • Zarząd

mgr Tomasz Tokarski - Prezes Zarządu

tomasz.tokarski@fundacjakul.pl

Ks. dr hab. Jarosław Jęczeń - Wiceprezes Zarządu

jaroslaw.jeczen@fundacjakul.pl

  • Sekretariat

Agnieszka Maziejuk - Asystentka Zarządu

Konwikt, pokój 73

tel. 81 445 32 35, adres e-mail: sekretariat@fundacjakul.pl 

  • Dyrektor Operacyjny

Agnieszka Głąb

Konwikt, pokój 76

tel. 81 445 32 34, adres e-mail: agnieszka.glab@fundacjakul.pl

  • Księgowość i finanse

Konwikt, pokój 76

tel. 81 445 32 34

ksiegowosc@fundacjakul.pl

  • Kadry

kadry@fundacjakul.pl

  • Księgarnia

pokój C-06, tel. 661 814 943

ksiegarnia@fundacjakul.pl

  • Poradnia Zdrowia KUL

parter w Collegium Jana Pawła II, tel. 81 445 33 97

nzoz-kul@kul.pl

  • Barek NO LOGO

CTW-15, tel. 81 445 40 98

 


Inspektor ochrony danych osobowych: Tomasz Ochocki

mail: iod@fundacjakul.pl 


KLAUZULA INFORMACYJNA

 

1)  Administratorem danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. 81 445 32 35, e-mail: sekretariat@fundacjakul.pl), reprezentowana przez Zarząd.

2)  W Fundacji Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (tel. 81 445 32 35, e-mail: iod@fundacjakul.pl).

3)  Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na kierowaną do nas korespondencję.

4) Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.

5) Dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom usług IT działających dla Administratora oraz podmiotom i instytucjom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

6)  Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

7)  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

* żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

* wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8) Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do tego, żeby odpowiedzieć na Pani/Pana korespondencję.

9) W procesie przetwarzania Państwa danych osobowych nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i nie profilujemy.

 

Fundacja Rozwoju KUL


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona