Fundacja Rozwoju KUL

Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego została ustanowiona przez Prymasa Polski Księdza Kardynała Józefa Glempa aktem notarialnym w Warszawie 29 czerwca 1989 roku.

 

24.02.2005 roku Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego przyznał Fundacji Rozwoju KUL Status Organizacji Pożytku Publicznego. Status OPP stwarza udogodnienia dla potencjalnych darczyńców, których dotacje na rzecz Fundacji w całości przekazane zostaną na wspieranie działań Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Celami Fundacji jest materialne wspieranie rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz jego przedsięwzięć w zakresie badań naukowych, kształcenia i wychowania młodzieży oraz upowszechnianie wiedzy o roli, naukowym dorobku i znaczeniu KUL dla kultury chrześcijańskiej w Polsce i na świecie.

 

Swoje cele Fundacja realizuje poprzez:

  • prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i za granicą;
  • promowanie dokonań twórczych i naukowych oraz inspirowanie prac naukowo–badawczych;
  • współpracę ze środowiskami nauki, kultury i oświaty oraz instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi krajowymi i zagranicznymi;
  • współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego i administracji rządowej.

 

Cały dochód Fundacja Rozwoju KUL przeznacza na wsparcie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona