Jesteś między nami - Razem bez barier

 Jesteś między nami - Razem bez barier

projekt realizowany w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2012-2013 na podstawie umowy zawartej między Fundacją Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego a Ministrem Pracy i Polityki Społecznej nr 1649/2013/ASOS z dnia 19.07.2013 r.

 

 

 

Fundacja Rozwoju KUL we współpracy z Uniwersytetem Otwartym oraz Działem Promocji i Kontaktów Społecznych KUL. Projekt ma na celu zwiększenie integracji międzypokoleniowej oraz aktywności społecznej promującej integrację wewnątrz- i międzypokoleniową osób.

W ramach projektu zostanie uruchomiony wolontariat uniwersytecki- "wolontariat bez barier”, realizowane będą warsztaty tematyczne dla seniorów i dzieci, spotkania dyskusyjne dla seniorów i średniego pokolenia, oraz otwarte seminaria tematyczne. Dużym przedsięwzięciem realizowanym w zadaniu będzie upowszechnienie integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej w działaniach Lubelskiego Festiwalu Nauki poprzez 30 zrealizowanych projektów dedykowanych seniorom.

 

Relacje z warsztatów i spotkań dyskujsyjnych

 
2013-09-12